Clicky

Mundësia e huazimit të të hollave nga bankat përmes kredisë është e mundur vetëm atëherë nëse i plotësoni kriteriet e kërkuara. Në vazhdim janë të shënuara të gjitha kushtet, ju lutemi ti lexoni ato me kujdes.

Të gjitha kushtet janë të bazuara në ligjet zvicerane.

Mosha      18 deri 69                                                                                        
Paga minimale mujore                                2'300 Fr. neto 
Leja e qëndrimit  B/C/L/G apo shtetas zivceran
Borxhe   Nuk guxoni të posedoni asnjë borxh në mënyrë zyrtare.

 

Mundësia për kredi

Shuma e kredisë   3'000 - 250'000 Fr. 
Kohëzgjatja   6 deri 84 Muaj
Kamata    Nga 7.9%
Shpenzime administrative   0.00
Patjeter nevojiten këto dokumente        Një kopje e lejes së qëndrimit
 Një kopje e pagës mujore
Kohëzgjatja   14 ditë
Pagesa   Në sportelin bankar apo transfer në llogarinë tuaj bankare.