Clicky

Aplikimi per kredi

Vini re: Ju lutemi, nëse keni borxhe të mos aplikoni për kredi.
   
Generated with MOOJ Proforms
* Required information.

Të dhënat e kredisë

Shuma e kredisë *
Kësti mujor
Dëshiroj sigurim të kredisë

 

Të dhënat personale

Gjinia *
Mashkull
Femër
Emri *
Mbiemri *
Datëlindja * TT.MM.JJJJ
Emri i rrugës dhe numri *
Kodi postal *
Vendi *
Nga cila datë banoni në këtë adresë TT.MM.JJJJ
Ku keni banuar më parë?
Numri i telefonit privat
Numri i telefonit mobil *
Email adresa
Nacionaliteti *
Leja e qëndrimit *
CH
B
C
L
G
Në zvicer jetoni nga data? TT.MM.JJJJ
Statusi martesor *
Beqar/e
I/E martuar
I/E ve
I/E shkurorëzuar

 

Të dhënat financiare

Marëdhënie pune *
I/E punësuar
Posedoj ndërmarrje
Punëdhënësi *
Kodi postal dhe vendi *
Lloji i punës që bën
Data e punësimit *
Paga mujore neto *
Sa paga merrni brenda vitit
12x
13x
14x
Bonus apo dhuratë
Të ardhura shtesë (shembull:para për fëmijët nga ish partneri/ja)
Sa paguani qëra banimi? *
Shuma e premisë e sigurimit shëndetësor (pro Monat für die ganze Familie)

 

Të dhënat personale të bashkë-aplikuesit

Gjinia
Mashkull
Femër
Emri
Mbiemri
Datëlindja
Nacionaliteti
Leja e qendrimit
B
C
L
G
Në zvicer jetoni nga data?
Punëdhënësi
Data e punësimit
Lloji i punës që bën
Paga mujore neto
Sa paga merrni brenda vitit?
12x
13x
14x
Numri i telefonit mobil
Numri i telefonit privat
E-mail

 

Nëse mbani dy vende pune në të njejtën kohë mbushni këto fusha

Punëdhënësi
Kodi postal dhe vendi
Data e punësimit
Paga mujore neto
Sa paga merrni brenda vitit?
12x
13x
14x

 

Të dhëna shtesë

Datëlindjet e fëmijëve
A keni borxhe? *
Pagesa tjera mujore
Kredi aktuale (Nëse keni ndonjë kredi hapur për momentin, atëher shënoni emrin e Bankës, dhe shumën e kredisë).
Dëshironi bashkimin e kredisë (Nëse keni ndonjë kredit hapur, dhe dëshironi të merrni të holla sërish, atëherë ne ju mundesojmë qe ti keni në një bankë të dyja kredi).
A keni ndonjë leasing? (Nëse keni ndonjë leasing, atëherë ju lutem shënojeni emrin e Bankës, Shumën dhe Këstin mujor).
Sugjerim apo mesazh (Nëse dëshironi të jepni informacione shtesë apo të parashtroni ndonjë pyetje lidhur me kredi, atëherë ju lutem shkruani në këtë fushë).

 

Ngarkoj dokumentet

 

Nëse dëshironi përgjigje më të shpejtë lidhur me kërkesën tuaj, atëherë ju lutem të na i dërgoni nje kopje të lejes së qëndrimit tuaj, dhe tri llogaritë e fundit të pagës suaj. Nëse nuk i posedoni ato, atëherë mund t'a bëni kërkesën edhe pa këto dokumente.

 

Leja e qendrimit
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dëshiroj të pranoj informacione(Newsletter) nga AS Finanz GmbH.

 

Nëse dëshironi përgjigje më të shpejtë lidhur me kërkesën tuaj, atëherë ju lutem të na i dërgoni nje kopje të lejes së qëndrimit tuaj, dhe tri llogaritë e fundit të pagës suaj. Nëse nuk i posedoni ato, atëherë mund t'a bëni kërkesën edhe pa këto dokumente.

 

Deklaroj se i kam lexuar dhe pajtohem me mohim të gjitha pikat. *